HE 86/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 86/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.02.1996

Lausumat

HE 86/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan uudistuksen toimeenpanon tarkasta seurannasta ottaen huomioon muun ohella eri toimialojen palvelujen riittävän ja tasapuolisen saatavuuden maan eri osissa, erityisesti poliisi-, ulosotto- ja syyttäjäntehtävien järjestämisen ja hoitamisen kihlakunnittain, yhteistoiminnan laadun ja laajuuden, eri toimialojen yhteistoiminta-alueiden keskinäisen alueellisen yhteneväisyyden ja yhteisen avustavan henkilöstön riittävyyden sekä antavan vuoden 1999 loppuun mennessä eduskunnalle selonteon kihlakuntauudistuksen toteutumisesta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.12.1995

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/1995 vp

Pvm

13.02.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 2/1996 vp