HE 86/2011

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 86/2011

Hallituksen esitys eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 02.10.2012

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.10.2012

Lausumat

HE 86/2011 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi biopankkilainsäädännön toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön tarkistamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
25.09.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 9/2012 vp

Pvm

18.10.2012

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 78/2012 vp