EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 90/2008

Hallituksen esitys eduskunnalle riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.2008

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.12.2008

Lausumat

HE 90/2008 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että annettavan riistavahinkolain vaikutuksia seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2010 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.2008

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 13/2008 vp

Pvm

19.12.2008

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 198/2008 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp