EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 91/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle esiopetusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.12.1999

Lausumat

HE 91/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, ettei esiopetuksen päivittäinen työaika muodostu alkuopetuksen päivittäistä työaikaa pidemmäksi.

HE 91/1999 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, aiheuttaako nykytilanne eriarvoisuutta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien vammaisten lasten kohdalla ja tekee tarvittaessa muutosesitykset asianomaiseen lainsäädäntöön.

HE 91/1999 - Lausuma 3

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että täydennyskoulutusta järjestetään myös perusopetuslain mukaista esiopetusta antaville luokanopettajille ja lastentarhanopettajille.

HE 91/1999 - Lausuma 4

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että opettajien pätevyyksiin liittyvän siirtymäkauden pituus on kolme vuotta.

HE 91/1999 - Lausuma 5

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee säännösmuutokset, jotka antavat kunnille mahdollisuuden halutessaan siirtää päivähoidon hallinto ja ohjaus sosiaalilautakunnalta opetustoimesta vastaavalle lautakunnalle.

HE 91/1999 - Lausuma 6

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin säädösmuutosten tekemiseksi niin, että perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvat oppilaat saatetaan koulumatkaedun piiriin 1.8.2001 lukien.

HE 91/1999 - Lausuma 7

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun esiopetusuudistus koko laajuudessaan tulee voimaan, esiopetusuudistusta koskevan selonteon, jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
26.11.1999

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 7/1999 vp

Pvm

07.12.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 99/1999 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.06.2004

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 6/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

22.09.2005

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 8/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp