HE 93/1999

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 93/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja työssä jatkamista edistävistä muutoksista eläkelainsäädäntöön

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.12.1999

Lausumat

HE 93/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti pitkästä irtisanomisajasta ja työttömyyseläkkeen viiden vuoden työssäolovaatimuksesta viimeisen 15 vuoden aikana aiheutuvat väliinputoajaongelmat ja ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.12.1999

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 23/1999 vp

Pvm

07.12.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 126/1999 vp

​​​​