HE 96/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 96/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanon uudistamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.06.1996

Lausumat

HE 96/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä laativat tarvittavan ohjeiston ja lomakkeiston, sovittelijoille järjestetään valtakunnallinen perehdyttämiskoulutus, tuomareille järjestetään niin ikään asianmukainen koulutus ja lain toteuttamisvaihetta varten varataan riittävät määrärahat.

HE 96/1995 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää selvitystyön, jossa selvitetään mahdollisuudet tarkoituksenmukaisen sovittelun ohjausjärjestelmän luomiseen, ja tarvittaessa avustaa tällaisen järjestelmän toteuttamisessa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.06.1996

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/1996 vp

Pvm

18.06.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 101/1996 vp

​​​​