HE 97/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 97/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.06.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.06.2004

Lausumat

HE 97/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö ja Kansaneläkelaitos seuraavat koulumatkatukeen tehdyn muutoksen vaikutuksia ja että tarvittaessa eduskunnalle annetaan korjaava esitys epäkohtien poistamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.06.2004

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 8/2004 vp

Pvm

17.06.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 88/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 12/2006 vp

​​​​