HE 98/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 98/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2005

Lausumat

HE 98/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainmuutoksen vaikutuksia käytännössä ja kehittää asumisoikeusjärjestelmää sen säilyttämiseksi yhtenä realistisena asumisvaihtoehtona ja ottaa huomioon asukasdemokratian yhdenmukaisen toteutumisen turvaamisen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2005

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 16/2005 vp

Pvm

22.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 177/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

13.06.2006

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 25/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

12.06.2007

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 3/2007 vp

​​​​