EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
K 3/2002

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 14.02.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 24.02.2003

Lausumat

K 3/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen.

K 3/2002 - Lausuma 2

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää ulkoasiainministeriön valmistelevan selvityksen kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoituksen kehittämisestä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä mainitut perusteet huomioon ottaen.

K 3/2002 - Lausuma 3

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää valtioneuvoston selvittävän, miten yhteistyötä kehitysrahoituslaitoksissa käsiteltävien asioiden suhteen voidaan tiivistää niin kansallisesti kuin EU-tasolla.

K 3/2002 - Lausuma 4

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää säännöllisen yhteistyöverkoston luomista ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön välille yhdenmukaisen ja suunnitelmallisen politiikan varmistamiseksi konfliktien ennaltaehkäisyssä ja kriisinhallinnassa konfliktialueilla.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.12.2002

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 27/2002 vp

10.02.2003

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 12/2002 vp

Pvm

24.02.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 44/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp