M 6/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
M 6/2014

Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 05.12.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 11.12.2014

Lausumat

M 6/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy selvittämään ydinenergialain kokonaisuudistustarpeita.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.11.2014

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2014 vp

Pvm

11.12.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 43/2014 vp