VNS 1/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
VNS 1/2005

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006 - 2009

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 29.04.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 04.05.2005

Lausumat

VNS 1/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa kehysmenettelyä välittömästi niin, että se mahdollistaa elinkaarimallin ja muiden uusien rahoitusmallien käyttämisen yhtäläisesti perinteisen rahoitustavan kanssa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
22.04.2005

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2005 vp

Pvm

04.05.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 8/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

30.05.2008

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 6/2008 vp

​​​​