EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
VNS 2/2004

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.10.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 15.10.2004

Lausumat

VNS 2/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus toiminnallaan ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisella toteuttaa aktiivisesti selonteossa linjattuja tavoitteita.

VNS 2/2004 - Lausuma 2

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtionneuvoston kanslian johdolla laadittavaan seuraavaan selontekoon sisällytetään kokonaisvaltainen analyysi kansainvälisestä ihmisoikeustilanteesta ja Suomen toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta ja että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa arvioidaan kattavasti.

VNS 2/2004 - Lausuma 3

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että myös seuraavan selonteon painopiste on kansainvälisissä kysymyksissä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.10.2004

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 12/2004 vp

Pvm

15.10.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp