E 109/2009

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta

EUTORI-numero: EU/2009/0931

KOM-numero: KOM(2009) 254 lopullinen

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta lähettänyt 11.09.2009 sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten

Suuri valiokunta

Saapunut: 08.09.2009

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

11.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- OPM:n kirje 08.09.2009

11.09.2009

Lähetetty asia mahdollisia toimenpiteitä varten:

- SiV

20.11.2009

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

25.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 16/2009 vp

25.11.2009

Kirjelmä valtioneuvostolle:

05.02.2010

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 14.09.2009

Käsittely päättynyt 20.11.2009 SiVL 16/2009 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

15.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

20.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely