E 11/2010

E 11/2010

vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanosta; Kreikan toimenpiteet

EUTORI-numero:EU/2010/1844 EU/2010/0763

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten
Suuri valiokunta lähettänyt 12.03.2010 talousvaliokuntaan tiedoksi

Suuri valiokunta

Saapunut: 12.03.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

12.03.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- VM:n perusmuistio 12.03.2010

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

Pyydetty lausunto:

- VaV

Lähetetty asia mahdollisia toimenpiteitä varten:

- TaV

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

09.04.2010

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

09.04.2010

Pyydetty valtioneuvostolta suullinen selvitys:

09.04.2010

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

05.05.2010

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 1. VM 23.04.2010

05.05.2010

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 2. VM 30.04.2010

05.05.2010

Päätetty lähettää tiedoksi:

- 1. VM 23.04.2010 - VaV, TaV

05.05.2010

Päätetty lähettää tiedoksi:

- 2. VM 30.04.2010 - VaV, TaV

12.05.2010

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 3. VM 07.05.2010

Päätetty lähettää tiedoksi:

- 3. VM 07.05.2010 - VaV, TaV

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- TaV:n ilmoitus 11.05.2010

Merkitty saapuneeksi

- VaV:n ilmoitus 11.05.2010

19.05.2010

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 4. VM 14.05.2010

19.05.2010

Päätetty lähettää tiedoksi:

- 4. VM 14.05.2010 - VaV, TaV

19.05.2010

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

- 4. VM 14.05.2010

06.09.2010

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

14.01.2011

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 5. VM 22.12.2010

14.01.2011

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

- 5. VM 22.12.2010

14.01.2011

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 5. VM 22.12.2010 - VaV, TaV

21.01.2011

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- TaV:n ilmoitus 18.01.2011 5. VM 22.12.2010

28.01.2011

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- VaV:n ilmoitus 25.01.2010 5. VM 22.12.2010

09.03.2011

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 6. VM 03.03.2011

09.03.2011

Päätetty lähettää tiedoksi:

- 6. VM 03.03.2011 - VaV, TaV

09.03.2011

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

23.06.2011

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- TaV:n ilmoitus 17.06.2011 6. VM 03.03.2011

04.09.2013

Vaitiolo kumottu

- VM:n kirje 12.3.2010

04.09.2013

Vaitiolo kumottu

- 1. VM 23.04.2010

04.09.2013

Vaitiolo kumottu

- 2. VM 30.04.2010

04.09.2013

Vaitiolo kumottu

- 5. VM 22.12.2010

04.09.2013

Vaitiolo kumottu

- 6. VM 03.03.2011

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 15.03.2010

Käsittely päättynyt 11.05.2010 VaVP 24/2010 vp 5 §

Käsittely päättynyt 18.05.2010 VaVP 25/2010 vp 3 §

Käsittely päättynyt 21.05.2010 VaVP 26/2010 vp 3 §

Käsittely päättynyt 25.01.2011 VaVP 61/2010 vp 8 §

Käsittely päättynyt 11.03.2011 VaVP 70/2010 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

16.03.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Pekka Morén, valtiovarainministeriö

07.05.2010

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 1. VM 23.04.2010

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 2. VM 30.04.2010

07.05.2010

Merkitty tiedoksi.

11.05.2010

Hyväksytty valiokunnan kannanotto:

- VaVP 24/2010 vp, 5 § - SuV

2 KÄSITTELYKIERROS

18.05.2010

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 3. VM 07.05.2010

Käsittely

18.05.2010

Merkitty tiedoksi.

- VaVP 25/2010 vp, 3 §

3 KÄSITTELYKIERROS

21.05.2010

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 4. VM 14.05.2010

Käsittely

21.05.2010

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

- 4. VM 14.05.2010

21.05.2010

Merkitty tiedoksi.

- VaVP 26/2010 vp, 3 §

4 KÄSITTELYKIERROS

21.01.2011

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 5. VM 22.12.2010

Käsittely

21.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- 5. VM 22.12.2010

- alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö

21.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

- 5. VM 22.12.2010

25.01.2011

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaVP 61/2010 vp, 8 § - SuV

5 KÄSITTELYKIERROS

11.03.2011

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 6. VM 03.03.2011

Merkitty tiedoksi.

- VaVP 70/2010 vp 4 §

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.03.2010

Käsittely päättynyt 11.05.2010 TaVP 47/2010 vp 3 §

Käsittely päättynyt 25.05.2010 TaVP 50/2010 vp 7 §

Käsittely päättynyt 18.01.2011 TaVP 114/2010 vp 5 §

Käsittely päättynyt 17.06.2011 TaVP 11/2011 vp 6 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

18.03.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

18.03.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Ilkka Kajaste, valtiovarainministeriö (K)

- osastopäällikkö Tuomas Saarenheimo, Suomen Pankki (K)

- pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, Finanssivalvonta

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

08.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääministeri Matti Vanhanen,

- EU-neuvonantaja Eeva Kalli, valtioneuvoston kanslia

Merkitty saapuneeksi

- Finanssivalvonnan luottamuksellinen lisäselvitys 26.3.2010

23.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, (K)

Ennakkokäsittely

28.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- 1. VM 23.04.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

29.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Ilkka Kajaste, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Tuomas Saarenheimo, Suomen Pankki (K)

04.05.2010

Merkitty saapuneeksi

- 2. VM 30.04.2010

Asian ilmoittaminen

11.05.2010

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 1. VM 23.04.2010

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 2. VM 30.04.2010

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- SuV

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

20.05.2010

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 3. VM 07.05.2010

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 4. VM 14.05.2010

Käsittely

20.05.2010

Keskusteltiin asiasta.

25.05.2010

Merkitty tiedoksi.

- 3. VM 07.05.2010 ja 4. VM 14.05.2010

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Asian ilmoittaminen

18.01.2011

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 5. VM 22.12.2010

Käsittely

18.01.2011

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- 5. VM 22.12.2010 - SuV

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

4 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

10.05.2011

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 6. VM 03.03.2011

Käsittely

10.05.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Martti Salmi, valtiovarainministeriö

17.06.2011

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- 6. VM 03.03.2011 - SuV

Kirjaus

04.09.2013

Vaitiolo kumottu

​​​​