E 133/2013

E 133/2013

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimusohjelmiin neljällä aihealueella

EUTORI-numero:EU/2013/1361 EU/2013/1326 EU/2013/1323 EU/2013/1318

KOM-numero:COM(2013) 498 COM(2013) 497 COM(2013) 493 COM(2013) 500

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta lähettänyt 06.11.2013 sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Suuri valiokunta lähettänyt 06.11.2013 talousvaliokuntaan tiedoksi

Suuri valiokunta

Saapunut: 30.10.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

06.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- TEM:n kirje 28.10.2013

06.11.2013

Lähetetty asia mahdollisia toimenpiteitä varten:

- SiV

06.11.2013

Päätetty lähettää tiedoksi:

- TaV

29.11.2013

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

28.02.2014

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- SiV:n ilmoitus 26.2.2014

18.06.2014

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

- VNK:n ilmoitus 11.06.2014

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 07.11.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

07.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

11.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Petteri Kauppinen, opetusministeriö

26.02.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty jatkokäsittelystä.

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- SiVP 8/2014 vp 7 § - SuV

Talousvaliokunta

Saapunut: 07.11.2013

Käsittely päättynyt 08.11.2013 TaVP 97/2013 vp 5 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

08.11.2013

Ilmoitettu, että asia on saapunut valiokunnalle tiedoksi.

Käsittely

08.11.2013

Merkitty tiedoksi.

​​​​