E 175/2013

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen

EUTORI-numero: EU/2013/1800

KOM-numero: COM(2013) 860

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta lähettänyt 23.01.2014 ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi

Suuri valiokunta

Saapunut: 20.01.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

23.01.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- VM:n kirje 30.01.2014

23.01.2014

Päätetty lähettää tiedoksi:

- UaV

23.05.2014

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 23.01.2014

Käsittely päättynyt 06.02.2014 UaVP 1/2014 vp 10 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

06.02.2014

Ilmoitettu, että asia on saapunut valiokunnalle tiedoksi.

- VM:n muistio 13.1.2014

Käsittely

06.02.2014

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.