HE 1/2005

HE 1/2005

laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2005 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 09.02.2005

Käsittely päättynyt 25.02.2005 TaVM 3/2005 vp

Käsittelyvaiheet

10.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.02.2005

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

25.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

- päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus

- pankinjohtaja Heikki Vitie, Osuuspankkikeskus Osk

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 3/2005 vp

​​​​