HE 10/2004

HE 10/2004

laiksi yliopistolain muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.02.2004 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.02.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 20/2004

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.02.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

26.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

26.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö

Jatkettu I käsittely

27.02.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

11.03.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 20/2004 vp

12.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Aleksi Henttonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- SAK:n kirjallinen lausunto.

16.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tiedeasiainneuvos Hedvig Mikkolanniemi, Suomen Akatemia (K)

- toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto (K)

- toiminnanjohtaja Klaus Sundbäck, Tieteentekijöiden liitto TTL (K)

18.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Perttu Vartiainen, Joensuun yliopisto (K)

- rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto (K)

- vararehtori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto (K)

- hallintojohtaja Erkki Tuunanen, Jyväskylän yliopisto (K)

19.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede, Akava ry (K)

- johtaja Kari Purhonen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (K)

- asiamies, yhteiskuntatieteiden tohtori Minna Suutari, Palvelutyönantajat ry (K)

23.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Gustav Björkstrand, Åbo Akademi (K)

25.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Riitta-Liisa Reiterä, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Heikki Suomalainen, aikuiskoulutusneuvosto (K)

Merkitty saapuneeksi

- korkeakoulujen arviointineuvoston kirjallinen lausunto.

30.03.2004

Merkitty saapuneeksi

Merkitty saapuneeksi

- Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston kirjallinen lausunto

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ilkka Ruostetsaari, Edistyksellinen tiedeliitto ry (K)

- professori Eira Korpinen, Edistyksellinen tiedeliitto ry

- professori Tapio Varis, Edistyksellinen tiedeliitto ry

- pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, Lahden yliopistokeskus (K)

02.04.2004

Merkitty saapuneeksi

- Korkeakoulujen kirjalliset lausunnot

22.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansleri Kari Raivio, Helsingin yliopisto (K)

- professori Jukka Meurman, Helsingin yliopisto (K)

- professori Mikko Salaspuro, Helsingin yliopisto

- puheenjohtaja Markku Markkula, Yliopistojen Aikuiskoulutusverkosto (K)

26.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- puolustusministeriön, maanpuolustuskorkeakoulun, Toimihekilökeskusjärjestö STTK:n, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kirjalliset lausunnot

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, (K)

- apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Vesa Jatkola, valtiovarainministeriö

- professori Mikko Viitasalo, Maanpuolustuskorkeakoulu

- erityisasiantuntija Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

01.06.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 19/2004 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.06.2004

Merkitty saapuneeksi

- Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitoksen kirjallinen lausunto

03.06.2004

Yleiskeskustelu

03.06.2004

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön muistio

04.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

08.06.2004

Yksityiskohtainen käsittely

09.06.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 10/2004

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.02.2004

Käsittely päättynyt 28.05.2004 PeVL 19/2004 vp

Käsittelyvaiheet

25.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

16.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

18.03.2004

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 20/2004 vp - LA 20/2004 vp

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi edustaja opetusministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, valtioneuvoston oikeuskansleri, edustaja Helsingin yliopistosta ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvostosta sekä professori Veli-Pekka Viljanen.

31.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Juhani Saarivuo, opetusministeriö

- hallitusneuvos Seija Salo, valtioneuvoston kanslia

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, Oikeuskanslerinvirasto

- vararehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto

- varapuheenjohtaja, rehtori Ilkka Niiniluoto, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto

- professori Veli-Pekka Viljanen,

21.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.05.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

28.05.2004

Yleiskeskustelu

- 26.5. esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 19/2004 vp

​​​​