HE 10/2005

HE 10/2005

laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.02.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 23.02.2005

Käsittely päättynyt 15.04.2005 VaVM 3/2005 vp

Käsittelyvaiheet

25.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

25.02.2005

Päätetty lähettää asia hallinto- ja tarkastusjaostoon (HtJ)

Jatkettu I käsittely

15.04.2005

Esitelty hallinto- ja tarkastusjaoston (HtJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 3/2005 vp

Hallinto- ja tarkastusjaosto

17.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

31.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

- tarkastusneuvos Nora Grönholm, valtiontilintarkastajien kanslia

- tarkastuspäällikkö Erkki Pitkänen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- puheenjohtaja Kirsti Vallinheimo, JHTT-lautakunta (K)

- puheenjohtaja Klaus Krokfors, JHTT-yhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Martti Kiviranta, Valtionhallinnon tarkastajat ry (K)

- puheenjohtaja Ossi A. Saarinen, HTM-tilintarkastajat ry (K)

- puheenjohtaja Hannu Koskinen, KHT-yhdistys ry (K)

- osastopäällikkö Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari (K)

- ruotsinkielisen toiminnan johtaja Christel von Martens, Suomen Kuntaliitto (K)

06.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

14.04.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- mietintöluonnos

​​​​