HE 10/2006

laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.03.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 09.03.2006

Käsittely päättynyt 30.03.2006 LiVM 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

09.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

10.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

16.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutanen, Helsingin kaupunki (K)

- liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto (K)

- apulaisjohtaja Pauli Velhonoja, Tiehallinto (K)

21.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Matti Heinonen, Liikenneturva (K)

- työvaliokunnan puheenjohtaja Rauno Pajunen, Suomi pyöräilee -yhteistyöelin (K)

Merkitty saapuneeksi

28.03.2006

Valmistava keskustelu

30.03.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 5/2006 vp