HE 10/2009

laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.02.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 25.02.2009

Käsittely päättynyt 11.03.2009 StVM 6/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

25.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Elina Hyppönen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylijohtaja Jukka Männistö, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

- johtaja Jussi Holmalahti, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- osastopäällikkö, läänin sosiaali- ja terveysneuvos Esa Ellala, Etelä-Suomen lääninhallitus

- toiminnanjohtaja Mikael Söderlund, Suomen Sairaankuljetusliitto ry, edustaen Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry:tä (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry

Asian ilmoittaminen

26.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.02.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.03.2009

Merkitty saapuneeksi

- Etelä-Suomen lääninhallituksen asiantuntijan lausunto

11.03.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 6/2009 vp