HE 10/2011

tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.06.2011 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 14.06.2011

Käsittely päättynyt 04.10.2011 LaVM 4/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.06.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.09.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö

13.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Anna-Mari Porkkala-Hietala, Helsingin käräjäoikeus (K)

- ylitarkastaja Miia Rouvinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- oikeudellisen yksikön johtaja Jouko Pietilä, Rikosseuraamuslaitos (K)

- täytäntöönpanopäällikkö Juha Hilska, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (K)

15.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja / johtajan sijainen Irene Litmanen, Helsingin vankila (K)

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

22.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

28.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Juhani Korhonen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.10.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 4/2011 vp