HE 100/2013

HE 100/2013

eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 11.09.2013

Käsittely päättynyt 27.09.2013 StVM 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Hanna Tossavainen, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.09.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 9/2013 vp