HE 101/2005

HE 101/2005

laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 08.09.2005

Käsittely päättynyt 23.09.2005 HaVM 14/2005 vp

Käsittelyvaiheet

08.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

15.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Matti Hietanen, opetusministeriö (K)

- sopimusjohtaja Risto Voipio, Kirkon sopimusvaltuuskunta, edustaen myös Kirkkohallitusta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Merkitään, ettei valtiovarainministeriöllä ollut huomautettavaa.

I käsittely

23.09.2005

Merkitty saapuneeksi

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Kirkon alan unionilla ollut huomautettavaa. Hyväksytään valiokunnan kokouksessa 15.9.2005 suorite

- ttu asiantuntijakuuleminen.

-

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 14/2005 vp

​​​​