HE 101/2007

laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.10.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.10.2007

Käsittely päättynyt 23.10.2007 StVM 10/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

16.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (K)

18.10.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

23.10.2007

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 10/2007 vp