HE 101/2010

laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 18/2010 vp TPA 39/2007 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 07.12.2010 HaVM 27/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands Landskapsregering (K)

14.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto (K)

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K)

20.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 13/2010 vp.

10.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 39/2010 vp.

18.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Elina Akaan-Penttilä, Invalidiliitto ry, edustaen Vammaisfoorumi ry:tä (K)

25.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

30.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.12.2010

Yleiskeskustelu

- luonnos 7.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 18/2010 vp, TPA 39/2007 vp

Valmistunut:

- HaVM 27/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 16.11.2010 PeVL 39/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.09.2010

Epävirallinen keskustelu

22.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Riitta-Leena Paunio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

27.10.2010

Epävirallinen keskustelu

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Suomen kuntaliiton lisälausunto 5.11.2010

11.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

16.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 39/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 28.10.2010 StVL 13/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto

- kaupunginsihteeri Anja Vallittu, Helsingin kaupunki (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman, Vaasan kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi

- Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kirje

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Merja Heikkonen, Vammaisfoorumi ry (K)

- vammaisasiamies, lakimies Elina Akaan-Penttilä, Vammaisfoorumi ry

- lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden Keskusliitto (K)

- lakimies Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto (K)

- verkosto- ja tiedotuskoordinaattori Juha Viitanen, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

12.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

21.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.10.2010

Yleiskeskustelu

28.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 13/2010 vp