HE 102/2003

HE 102/2003

laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.11.2003

Käsittely päättynyt 27.09.2005 PeVM 5/2005 vp

Käsittelyvaiheet

07.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

25.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Johannes Koskinen, oikeusministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo, oikeusministeriö (K)

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- pääjohtaja Tapio Leskinen, valtiontalouden tarkastusvirasto

- professori Mikael Hidén, (K)

Jatkettu I käsittely

26.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

27.11.2003

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- eduskunnan oikeusasiamieheltä

09.03.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.03.2004

Yleiskeskustelu

15.09.2005

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

27.09.2005

Yleiskeskustelu

- 15.09.2005 esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 5/2005 vp