HE 102/2005

rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 02.12.2005 HaVM 25/2005 vp

Käsittelyvaiheet

15.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

11.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

15.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Asta Sark, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- asiamies Rita Karimäki, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Pekka Ojala, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n kirjallinen lausunto.

I käsittely

16.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Hyväksyttiin valiokunnan kokouksissa 11.11.2005 ja 15.11.2005 suoritetut asiantuntijakuulemiset.

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

22.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Rainer Anttila, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

- talouspäällikkö Harri Lundelin, WWF Suomi (K)

- talous- ja henkilöstöjohtaja Juha Savela, Suomen Punainen Risti (K)

- pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen Yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

- toimitusjohtaja Raimo Lindberg, Invalidiliitto ry (K)

- keräysjohtaja Kalle Kuusimäki, Kirkkopalvelut ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja Suomen suoramarkkinointiliiton kirjalliset lausunnot.

23.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus (K)

- lainoppinut kirkkoneuvos Paavo Perola, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Verohallituksen ja Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto.

29.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

01.12.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

02.12.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 25/2005 vp