HE 102/2006

laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 08.09.2006

Käsittely päättynyt 23.01.2007 TaVM 31/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.09.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

11.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- MmVL 13/2006 vp

Käsittely

11.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

- markkinavalvoja Eeva Granskog, Rahoitustarkastus (K)

- asiantuntija Piia Soisalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

12.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Jyrki Tähtinen, Suomen Pääomasijoitusyhdistys (K)

- toimitusjohtaja Markku Savikko, Suomen Sijoitusrahasto ry (K)

- johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- toimitusjohtaja Jukka Malila, Suomen Kiinteistövälittäjäliitto (K)

- toimitusjohtaja Jani Saarinen, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI (K)

- johtava asiantuntija Jaakko Leinonen, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

16.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

23.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- Sijoitusrahastoyhdistyksen, FK:n, TELA:n, RAKLI:n ja SKVL:n yhteinen kannanotto, lausunnon täydennys 22.1.2007.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 31/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 07.09.2006

Käsittely päättynyt 29.09.2006 MmVL 13/2006 vp

Käsittelyvaiheet

07.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäasiantuntija Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- vanhempi tutkija Simo Hannelius, Metsäntutkimuslaitos (K)

21.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

22.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.09.2006

Valmistava keskustelu

29.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kirjallinen lausunto

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: