HE 102/2007

HE 102/2007

laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.10.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 101/2007LA 61/2007LA 68/2007TPA 18/2007TPA 19/2007TPA 26/2007TPA 33/2007

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.10.2007

Käsittely päättynyt 27.11.2007 StVM 25/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimistopäällikkö Jouko Himanen, Valtiokonttori

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 61/2007 vp, LA 68/2007 vp, TPA 18/2007 vp, TPA 19/2007 vp, TPA 26/2007 vp

23.11.2007

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio 19.11.2007

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 101/2007 vp, TPA 33/2007 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 25/2007 vp