HE 102/2008

HE 102/2008

laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2008 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.09.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 10.09.2008

Käsittely päättynyt 05.12.2008 YmVM 13/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Katri Nuuja, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Leena Halila, oikeusministeriö (K)

- presidentti Pekka Hallberg, Korkein hallinto-oikeus (K)

- lakimies Ulla Hurmeranta, Suomen Kuntaliitto (K)

26.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Maarit Haakana, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto (K)

- energiainsinööri Kalevi Luoma, Suomen Kuntaliitto (K)

- varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (K)

- johtaja Jari Kostama, Energiateollisuus ry (K)

- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Bioenergiayhdistys Finbio ry (K)

- Maakaasuyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitykset.

10.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auvo Haapanala, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Katri Nuuja, ympäristöministeriö

- apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, Helsingin kaupunki (K)

- kehittämisjohtaja Olli Isotalo, Espoon kaupunki (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki, Vantaan kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi

- Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton lisäselvitys.

24.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Uudenmaan liitto (K)

- Keravan kaupunki (K)

- Mäntsälän kunta (K)

- Nurmijärven kunta (K)

- Tuusulan kunta (K)

Keskusteltiin asiasta.

18.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvitysmies, oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarasti, (K)

- luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

20.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto-oikeustuomari Raija Myllykoski, Vaasan hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Hannele Salminen, Turun hallinto-oikeus (K)

- asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- ylitarkastaja Katri Nuuja, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Katri Nuuja, ympäristöministeriö

27.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 33/2008 vp.

Valmistava keskustelu

28.11.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

28.11.2008

Merkitty saapuneeksi

- YM:n lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

03.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoministeri Jan Vapaavuori, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Espoon kaupungin lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Espoon kaupunki (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

04.12.2008

Yleiskeskustelu

05.12.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 13/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.09.2008

Käsittely päättynyt 25.11.2008 PeVL 33/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Katri Nuuja, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Halila, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarasti, (K)

14.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

22.10.2008

Valmistava keskustelu

20.11.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

25.11.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 33/2008 vp