HE 102/2009

HE 102/2009

oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.09.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.09.2009

Käsittely päättynyt 24.02.2010 LaVM 2/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja, osastopäällikkö Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

- tietohallintojohtaja Kari Kujanen, oikeusministeriö

- toimialajohtaja Marjatta Syväterä, Oikeusrekisterikeskus (K)

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Jouko Räsänen, Helsingin käräjäoikeus

- hallinto-oikeustuomari Päivi Toivanen, Kuopion hallinto-oikeus (K)

- valtionsyyttäjä Christian Lundqvist, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas, Helsingin oikeusaputoimisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein oikeus

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen, Rovaniemen hovioikeus (K)

- johtava kihlakunnanvouti Timo Heikkinen, Helsingin ulosottovirasto (K)

- järjestelmäpäällikkö Seppo Pastila, Ajoneuvohallintokeskus (K)

- asianajaja Marja Toivio-Kaasinen, Suomen Asianajajaliitto (K)

- puheenjohtaja Jarkko Sipilä, Oikeustoimittajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin käräjäoikeuden muistio.

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

08.12.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 39/2009 vp

10.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja, osastopäällikkö Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

16.02.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.02.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.09.2009

Käsittely päättynyt 03.12.2009 PeVL 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- johtaja Ritva-Liisa Raatikainen, Oikeusrekisterikeskus (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Käsittely

06.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

08.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.12.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 39/2009 vp

​​​​