HE 102/2012

HE 102/2012

eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 23.11.2012 MmVM 4/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousneuvos Esko Juvonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Kirjaus

05.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

19.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- MMM, agronomi Timo Jaakkola, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

- ryhmäpäällikkö Esa Ala-Kantti, OP Palvelut Oy (K)

26.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

07.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.11.2012

Valmistava keskustelu

22.11.2012

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

23.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 22.11.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 4/2012 vp

​​​​