HE 102/2013

HE 102/2013

eduskunnalle laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 76/2013

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 18.10.2013 VaVM 18/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

20.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.09.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

18.10.2013

Valmistunut:

- VaVM 18/2013 vp

Verojaosto

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö (K)

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Johanna Aho, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

- järjestöpäällikkö Juha Saarimäki, Suomen Omakotiliitto ry (K)

- pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Minna Tanska, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Ei huomautettavaa:

- EK ry

​​​​