HE 102/2014

eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.09.2014 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 03.09.2014

Käsittely päättynyt 21.10.2014 UaVM 12/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

03.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

04.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- UM:n lausunto konsulipalvelulain muutoksesta 17.9.2014 sekä jaettu asiantuntijasuunnitelma

- hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö

- yksikön päällikkö Teemu Turunen, ulkoasiainministeriö

- lakimies Minna-Kaisa Liukko, ulkoasiainministeriö (K)

- Lainsäädäntösihteeri Karoliina Hyttinen, ulkoasiainministeriö

Merkitty tiedoksi.

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Maahanmuuttoviraston lausunto 23.9.2014

- tulosalueen johtaja Kristiina Simonen, Maahanmuuttovirasto (K)

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto

Merkitty tiedoksi.

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö

- alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen, ulkoasiainministeriö

Merkitty tiedoksi.

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäministeriö

- ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, sisäministerö (K)

- neuvotteleva virkamies Johanna Kari, sisäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sisäministeriön muistiot 24.9. ja 25.9.2014

Merkitty tiedoksi.

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Paula Selenius, Suomi-seura (K)

- parlamenttisihteeri Sini Castrén, Ulkosuomalaisparlamentti

Merkitty saapuneeksi

- Ulkosuomalaisparlamentin ja Suomi-Seura ry:n lausunto 2.10.2014

Merkitty tiedoksi.

14.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Jaettu UM:n kirjallinen lausunto 9.10.2014 ja OM:n kirjallinen lausunto 14.10.2014.

- ulkoasiainministeriö (K)

- Oikeusministeriö (K)

17.10.2014

Yleiskeskustelu

- Jaettu mietintöluonnos - versio 0.1

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Siirretty käsiteltäväksi

21.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Jaettu mietintöluonnos - versio 0.1

Yksityiskohtainen käsittely

21.10.2014

Yleiskeskustelu

- Jaettu mietintöluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- UaVM 12/2014 vp