HE 103/2003

laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 04.11.2003

Käsittely päättynyt 25.11.2003 LaVM 3/2003 vp

Käsittelyvaiheet

05.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

11.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

- laamanni Kenneth Nygård, Ahvenanmaan käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Mikko Saleva, Käräjäoikeustuomarit ry (K)

- laamanni Harri Äimä, Suomen Tuomariliitto ry (K)

Jatkettu I käsittely

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Henrik Lax, Svenska Finlands folkting

25.11.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 3/2003 vp