HE 103/2013

eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2013

Käsittely päättynyt 29.11.2013 StVM 23/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Susanna Huovinen,

- rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen, Kela (K)

- kehittämispäällikkö Marika Lahtivirta, Kela (K)

- erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Suomen Kuntaliitto

- lakimies Jean-Tibor IsoMauno, Suomen Kuntaliitto (K)

10.10.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Auli Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Anneli Milén, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- johtaja Tarja Holi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- asiantuntijaylilääkäri Rainer Zeitlin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

- sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiiri (K)

- palvelujohtaja Maisa Kuusela, Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala (K)

- koulutusylilääkäri Jukka Ronkainen, Tornion kaupunki

- neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry (K)

- terveyspoliittinen asiantuntija Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- pääsihteeri Anne Ylönen, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry (K)

- johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy ry (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Kirjaus

05.11.2013

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Suomen Sairaanhoitajaliitto ry

Käsittely

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Päivi Kemppi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- sihteeri, ylilääkäri Tapani Hämäläinen, Kansanterveystyön johtajat -verkosto (K)

- toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Terveyspalvelualan Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritysten yhdistys ry (K)

- neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

08.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 23/2013 vp

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- puheenjohtaja Markku Lehto, Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE (K)

- pääsihteeri Matti Rautalahti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (K)

- pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- sosiaaliturvan asiantuntija Marjaana Kirjavainen, Suomen Sydänliitto Ry (K)

- lakimies Henrik Gustafsson, Vammaisfoorumi ry (K)

- neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen sairaanhoitajaliitto ry

19.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 30/2013 vp

21.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö

22.11.2013

Valmistava keskustelu

26.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- STM:n muistio

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

28.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Yleiskeskustelu

29.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 23/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 15.11.2013 PeVL 30/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Susanna Huovinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen, Kela (K)

- kehittämispäällikkö Marika Lahtivirta, Kela (K)

- erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Suomen Kuntaliitto

- lakimies Jean-Tibor IsoMauno, Suomen Kuntaliitto (K)

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Jean-Tibor IsoMauno, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lääketieteen tohtori, oikeustieteen tohtori Lasse Lehtonen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

22.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Suomen Kuntaliitolta, LT, OTT Lehtoselta, professori Ojaselta, professori Tuorilta ja professori Viljaselta

23.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine ja lisälausunto

Epävirallinen keskustelu

14.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.11.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 30/2013 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 07.11.2013 HaVL 23/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö

- kehittämispäällikkö Marika Lahtivirta, Kansaneläkelaitos (K)

- lakimies Jean-Tibor IsoMauno, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (K)

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

25.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

07.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 23/2013 vp