HE 104/2007

laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.10.2007

Käsittely päättynyt 09.11.2007 LaVM 7/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

06.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Håkan Stoor, oikeusministeriö (K)

- johtaja Tapio Lappi-Seppälä, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Valmistava keskustelu

09.11.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 7/2007 vp