HE 104/2009

laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.09.2009

Käsittely päättynyt 03.11.2009 LaVM 14/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

- lakimies Minna-Kaisa Liukko, ulkoasiainministeriö (K)

- johtava sosiaalityöntekijä Piia Pelkola, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K)

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvontalakimies Sirkku Nieminen, Väestörekisterikeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lappeenrannan maistraatti

15.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Marjatta Möller, Helsingin hovioikeus (K)

- asianajaja Kristiina Rintala, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Ulla Liukkunen, (K)

16.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Turun seudun maistraatti

20.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

21.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 14/2009 vp