HE 104/2010

laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.09.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.09.2010

Käsittely päättynyt 04.03.2011 HaVM 39/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.12.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 47/2010 vp.

12.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Setälä, sisäasiainministeriö (K)

- poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- johtaja Kaarina Koskinen, Maahanmuuttovirasto (K)

- projektipäällikkö Ismo Parviainen, Poliisihallitus (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vähemmistövaltuutettu (K)

- Pakolaisneuvonta ry (K)

20.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

15.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

01.03.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 39/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.09.2010

Käsittely päättynyt 02.12.2010 PeVL 47/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.09.2010

Epävirallinen keskustelu

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Elina Setälä, sisäasiainministeriö

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Mikael Koillinen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

16.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 47/2010 vp