HE 104/2011

HE 104/2011

eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 02.11.2011

Käsittely päättynyt 09.12.2011 TyVM 4/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö

- lakimies Anne-Mari Mäkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- yhteiskuntapoliittinen asiantuntija, lakimies Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry

- toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry (K)

- lakiasiainpäällikkö Markku Kuoppamäki, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

16.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- Työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palvelualojen työnantajat PALTA ry (K)

22.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ulla Liukkunen, (K)

- professori Niklas Bruun, (K)

30.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.12.2011

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistava keskustelu

09.12.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 4/2011 vp

​​​​