HE 104/2014

HE 104/2014

eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.09.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Lakivaliokunta lähettänyt 13.11.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 03.09.2014

Käsittely päättynyt 27.02.2015 LaVM 30/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Tuula Kivari, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Erik Strömberg, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylituomari Juha Pystynen, vakuutusoikeus (K)

07.10.2014

Ei huomautettavaa:

- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

07.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (K)

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Juha Niemelä, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- hallintoneuvos Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus (K)

- johtava lakimies Tuula Kähkönen, Kansaneläkelaitos (K)

10.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (K)

- Valtiokonttori (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Kai Kuusi, Suomen Asianajajaliitto (K)

- lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtava lakimies Pia Santavirta, Finanssialan Keskusliitto (K)

- terveyspoliittinen asiantuntijalääkäri Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- työmarkkinalakimies Markus Mankin, KT Kuntatyönantajat (K)

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

14.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eläketurvakeskus (K)

- Akava ry (K)

17.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- Finanssialan Keskusliiton lisäselvitys

13.11.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

13.11.2014

Pyydetty lausunto:

- PeV

21.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry (K)

- Invalidiliitto ry (K)

27.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 53/2014 vp

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Tuula Kivari, oikeusministeriö (K)

05.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.02.2015

Valmistava keskustelu

11.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

11.02.2015

Epävirallinen keskustelu

13.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, oikeusministeriö

- kehittämispäällikkö Tuula Kivari, oikeusministeriö

18.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

18.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.02.2015

Valmistava keskustelu

27.02.2015

Yleiskeskustelu

27.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 30/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.11.2014

Käsittely päättynyt 23.01.2015 PeVL 53/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Tuula Kivari, oikeusministeriö (K)

- ylituomari Juha Pystynen, vakuutusoikeus (K)

- ma. professori Leena Halila, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Ei huomautettavaa:

- sosiaali- ja terveysministeriö

Epävirallinen keskustelu

12.12.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.01.2015

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

23.01.2015

Yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 53/2014 vp