HE 105/2003

meripelastuslain muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 04.11.2003

Käsittely päättynyt 26.11.2003 HaVM 7/2003 vp

Käsittelyvaiheet

05.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

19.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori, Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

Jatkettu I käsittely

20.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merivartioston apulaiskomentaja, komentajakapteeni Ari Laaksonen, Saaristomeren merivartiosto (K)

- merivartioston komentaja, kommodori Matti Möttönen, Pohjanlahden merivartiosto (K)

- pääluottamusmies Veli-Matti Mattila, Merivartioliitto ry edustaen myös Päällystöliitto ry:tä, Suomen Konepäällystöiitto ry:tä ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:tä (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön ja Merenkulkulaitoksen kirjalliset lausunnot. Merkittiin, ettei sisäasiainministeriön poliisiosastolla ja Ilmailulaitoksella ollut huomautettavaa.

21.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Liikenne- ja viestintäministeriö, ei huomautettavaa, liite.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- meripelastusalan kirjallinen lausunto ja sisäasiainministeriön kirjallinen vastine.

26.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 7/2003 vp