HE 105/2008

HE 105/2008

laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.09.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.09.2008

Käsittely päättynyt 04.12.2008 StVM 35/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- lakimies Jukka Harno, Kansaneläkelaitos (K)

- ylijohtaja Jukka Männistö, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

- lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- ylitarkastaja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

13.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Marja-Kaarina Koskinen, Tehy ry (K)

- suunnittelija Leena Kaasinen-Parkatti, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- farmaseuttinen johtaja Harri Ovaskainen, Suomen Farmasialiitto

- lakimies Heikki Kuusela, Suomen Hammaslääkäriliitto ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

18.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Lotta Harjunpää, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- erikoissuunnittelija Terhi Karppinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry (K)

26.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 32/2008 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lääkelaitos

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry

28.11.2008

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

04.12.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 35/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.09.2008

Käsittely päättynyt 25.11.2008 PeVL 32/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

20.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

25.11.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 32/2008 vp

​​​​