HE 105/2012

HE 105/2012

eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 23.11.2012 MmVM 3/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö

- johtaja Reijo Orava, Suomen riistakeskus (K)

- tutkija Jani Pellikka, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (K)

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Lauri Kontro, Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

25.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

26.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.11.2012

Keskusteltiin asiasta.

08.11.2012

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 7.11.

16.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 7.11.

22.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 7.11.

23.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 3/2012 vp

​​​​