HE 106/2006

laeiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.09.2006

Käsittely päättynyt 09.11.2006 LaVM 15/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

08.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

21.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anne Hartoneva, oikeusministeriö (K)

03.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vankeinhoitojohtaja Ahti Lempiö, Rikosseuraamusvirasto (K)

04.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

24.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine.

09.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 15/2006 vp