HE 106/2009

laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.09.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.09.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.09.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.09.2009 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 106/2008 vp LA 65/2009 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.09.2009

Käsittely päättynyt 07.10.2010 HaVM 16/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

18.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- osastojohtaja, professori Jouko Lönnqvist, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ampumaharrastusfoorumi (K)

24.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- ylitarkastaja Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylilääkäri Tom Silfvast, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg, Pääesikunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

26.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Antero Rytkölä, Suomen Nimismiesyhdistys ry, edustaen myös Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:tä (K)

- 1. varapuheenjohtaja Heikki Pyhälammi, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- lakimies Kimmo Lehtimäki, Poliisiammattikorkeakoulu (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetusministeriö (K)

- ulkoasiainministeriö (K)

- Tullihallitus (K)

- rajavartiolaitos (K)

02.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- ylikomisario Tero Haapala, keskusrikospoliisi (K)

- poliisipäällikkö Martti Kallio, Lapin poliisilaitos (K)

- ylikonstaapeli Ilari Vilen, Helsingin poliisilaitos (K)

04.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäpäällikkö Klaus Ekman, Metsästäjäin Keskusjärjestö ry (K)

- toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry (K)

- riistapäällikkö Petri Vartiainen, Etelä-Savon riistanhoitopiiri (K)

- hallituksen jäsen Urho Tervonen, Kainuun riistanhoitopiiri, edustaen myös Koutaniemen metsästysseuraa (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsähallitus (K)

09.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispoliisipäällikkö Kari Puolitaival, Varsinais-Suomen poliisilaitos (K)

- puheenjohtaja Jukka Sassi, Asehistorian Liitto ry (K)

- lakitoimikunnan jäsen Jussi Peltola, Suomen Asehistoriallinen Seura ry (K)

- puheenjohtaja, aseseppämestari Jorma Lähteenmäki, Suomen Aseseppien Yhdistys ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- suojelupoliisi (K)

11.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Pekka Sauri, Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta (K)

- hallinto-oikeustuomari Mika Hämäläinen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- edunvalvontajohtaja Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehy ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Päällystöliitto ry (K)

- Upseeriliitto ry (K)

- Aliupseeriliitto ry (K)

- Suomen ilma-aseharrastajat ry (K)

- Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry (K)

16.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallitus (K)

- asehallintopäällikkö Liisa Timonen, Poliisihallitus (K)

- puheenjohtaja Antti Sukuvaara, Asealan Elinkeinonharjoittajat ry (Finnish Arms Trade Association) (K)

- hallituksen jäsen Mikko Hietala, Asekauppiaiden Liitto ry (K)

- aseteknikko Jaakko Vottonen, Asetekno Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- SM:n lausunto lakialoitteista LA 106/2008 vp ja LA 65/2009 vp, asiakirja F 5 §.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsähallitus (K)

18.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, Suomen Ampumaurheiluliitto ry (K)

- järjestösihteeri Tommi Verho, Suomen Reserviupseeriliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerienliitto ry (K)

- ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja Arto Pulkki, Reserviläisurheiluliitto ry (K)

- hallituksen jäsen Sampsa Olkinuora, Vantaan reserviläiset ry (K)

- puheenjohtaja Runo K. Kurko, Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry (K)

- asianajaja Hannu Lukkarila, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- opetusministeriö (K)

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Pääesikunta (K)

- keskusrikospoliisi (K)

- Poliisiammattikorkeakoulu (K)

- Helsingin poliisilaitos (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Metsästäjäin Keskusjärjestö ry (K)

- Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry (K)

- Suomussalmen Urheiluampujat ry (K)

- asekeräilijä Janne Pohjoispää,

07.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- joidenkin ase-alan järjestöjen kantelu 26.03.2010 oikeuskanslerille.

13.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Rauhanliitto (K)

20.04.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Todettiin, että asiassa saadaan torstaina 22.4.2010 sisäasiainministeriön vastine asiantuntijalausuntoihin.

22.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- sisäasiainministeriö (K)

04.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 18/2010 vp.

05.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PuVL 2/2010 vp.

12.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ampuma-aselautakunta (K)

- Asealan useiden järjestöjen yhteinen (12 eri yhdistystä) (K)

18.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 5/2010 vp

04.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Anne Holmlund, (K)

- hallitusneuvos Katriina Laitinen, sisäasiainministeriö (K)

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

10.06.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Keskusteltiin asian jatkokäsittelystä.

16.06.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Keskusteltiin asian jatkokäsittelystä.

18.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Anne Holmlund,

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö

18.06.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Reserviläisurheiluliitto ry

09.09.2010

Keskusteltiin asiasta.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Ampumaharrastajafoorumin kirje 6.9.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

14.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.09.2010

Epävirallinen keskustelu

28.09.2010

Yleiskeskustelu

- alustava mietintöluonnos

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 65/2009 vp

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 106/2008 vp

30.09.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- alustava mietintöluonnos 30.9.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

05.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Luonnos 5.10.2010

06.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- luonnos 6.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

07.10.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 16/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.09.2009

Käsittely päättynyt 29.04.2010 PeVL 18/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- kansleri, oikeustieteen tohtori Kauko Sipponen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

13.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lausunto

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi professorit Eilavaara ja Ojanen

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija, oikeudellinen neuvonantaja Pertti Eilavaara, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

28.04.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

29.04.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 18/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.09.2009

Käsittely päättynyt 12.05.2010 MmVL 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- apulaistoiminnanjohtaja Sauli Härkönen, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

- ylijohtaja Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erätarkastaja Jaakko Saaristo, Metsähallitus (K)

- erätarkastaja Aimo Tervamäki, Metsähallitus (K)

- apulaispoliisipäällikkö Urpo Kössö, Kainuun poliisilaitos (K)

Kirjaus

18.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri (K)

Käsittely

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

09.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

19.02.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 18.2.

04.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

12.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- NRA Kiväärijärjestö ry (K)

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

07.04.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

14.04.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

05.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

06.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

07.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 7.5.

11.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

12.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 5/2010 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 14.09.2009

Käsittely päättynyt 04.05.2010 PuVL 2/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.09.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg, Pääesikunta (K)

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Antti Kuivalainen, Päällystöliitto ry

- puheenjohtaja Petteri Leino, Aliupseeriliitto ry

- edunvalvontajohtaja Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) (K)

- toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto (K)

- toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry (K)

19.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- everstiluutnantti Heikki Pohja, Kaartin Jääkärirykmentti (K)

- everstiluutnantti Juhani Sillanpää, Upseerien ampumayhdistys ry (K)

- Ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja Arto Pulkki, Reserviläisurheiluliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, Suomen Ampumaurheiluliitto ry (K)

26.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jukka Sassi, Asehistorian Liitto r.y. (K)

- puheenjohtaja Jari Mäkinen, Suomen Asehistoriallinen Seura ry

- puheenjohtaja Esko Hakulinen, Asealan elinkeinonharjoittajat ry (K)

- lakityöryhmän puheenjohtaja Antti Sukuvaara, Asealan elinkeinonharjoittajat ry

02.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ylikonstaapeli Ilari Vilen, Helsingin poliisilaitos, lupayksikkö (K)

23.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aseteknikko Jaakko Vottonen, Asetekno Oy (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.04.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

08.04.2010

Epävirallinen keskustelu

13.04.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

04.05.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 2/2010 vp