HE 107/2006

HE 107/2006

tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.09.2006

Käsittely päättynyt 27.10.2006 VaVM 22/2006 vp

Käsittelyvaiheet

12.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.09.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

27.10.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 22/2006 vp

Verojaosto

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tuomas Anttila, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Veli-Matti Tala, Verohallitus

- ylitarkastaja Sami Laaksonen, Konserniverokeskus

29.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Keskuskauppakamarin kirjallinen lausunto.

03.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- KTM:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Pankin kirjallinen lausunto.

10.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori (emeritius) Edward Andersson, (K)

- tutkija Risto Waldén, Helsingin kauppakorkeakoulu (K)

- hallituksen puheenjohtaja Ola Saarinen, Suomen Veroasiantuntijat ry (K)

20.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- VM:n kirjallinen lausunto.

Valmistava keskustelu

24.10.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

25.10.2006

Jatkettu yleiskeskustelu