HE 107/2009

HE 107/2009

laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2009 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 09.09.2009

Käsittely päättynyt 14.10.2009 SiVM 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Mika Tammilehto, opetusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Ulla Aunola, Opetushallitus

- johtaja Pasi Kankare, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

- puheenjohtaja Kalle Kiilo, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

25.09.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kai Koivumäki, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Maija Aaltola, Omnian ammattiopisto (K)

- koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Juha Reivilä, Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (K)

- lehtori, opinto-ohjaaja Katriina Sipilä, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto (K)

- edunvalvontasihteeri Timo Kontio, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Ville Virtanen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Kari Hernetkoski, Suomen opinto-ohjaajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- akatemiatutkija, dosentti, kasvatustieteen tohtori Aini-Kristiina Jäppinen, Jyväskylän yliopisto

09.10.2009

Valmistava keskustelu

13.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

14.10.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​