HE 108/2005

laiksi lääkelain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.09.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.09.2005

Käsittely päättynyt 18.10.2005 StVM 17/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

15.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Johanna Savolainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- tutkimusprofessori Elina Hemminki, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- yliproviisori Erja Enoranta, Kansaneläkelaitos (K)

- toimistopäällikkö Ritva Oinonen, Patentti- ja rekisterihallitus (K)

- jaostopäällikkö Elvi Metsäranta, Lääkelaitos (K)

- lakimies Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Mika Käyhkö, Rinnakkaislääketeollisuus ry (K)

- proviisori Manu Eeva, Rinnakkaislääketeollisuus ry

- puheenjohtaja Klaus Holttinen, Suomen Apteekkariliitto (K)

Jatkettu I käsittely

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pertti Tuhkanen, valtiovarainministeriö

- puheenjohtaja Maili Mustonen, Kuluttajat - Konsumenterna ry (K)

14.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys ja vastine sekä Rinnakkaislääketeollisuuden lisälausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

18.10.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 17/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.09.2005

Käsittely päättynyt 12.10.2005 PeVL 33/2005 vp

Käsittelyvaiheet

13.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

I käsittely

28.09.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

12.10.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 33/2005 vp